r.v. 2016

770Mth motor

570Mth mlátičky

lišta 9,15 m Vario, kosičky

vyrovnávání sít

LED výbava

pneu 710