kopírování výšky strniště

2 kosičky

držák na kosičky

krátké děliče