r.v. 2012

malé rozmetadlo 300 l

vzduchové brzdy,